Privacybeleid

23-05-2018

Jan JP B.V., gevestigd aan Rademakerstraat 17, 7881 JX te Emmer-Compascuum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat we de persoonsgegevens die jij met ons deelt met grote zorgvuldigheid behandelen. In deze privacyverklaring vind je meer informatie over hoe we dat doen. Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op via info@janjp.nl.

Persoonsgegevens die Jan JP B.V. verwerkt

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de dienst of het product dat je bij ons afneemt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Interesses
 • Apparaat- en gebruiksgegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op onze website, in correspondentie en/of via de telefoon

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Jan JP B.V. verwerkt

Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens, zoals godsdienst/levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden of Burgerservicenummer.

Daarnaast hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar als hiervoor geen toestemming is gegeven door een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker echt 16 jaar of ouder is. We raden ouders/voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat er onverhoopt toch gegevens worden verzameld van een kind zonder dat hier ouderlijke toestemming voor is gegeven? Laat het ons dan weten via info@janjp.nl, dan verwijderen wij de gegevens.

Met welk doel verwerkt Jan JP B.V. persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw betaling af te handelen nadat je een product/dienst hebt afgenomen.
 • Om de producten/diensten te kunnen leveren.
 • Om contact met je op te kunnen nemen als dit nodig is om een product of dienst te kunnen leveren of om jouw vragen te beantwoorden.
 • Om je e-mails te sturen met daarin informatie over jouw bestelling of de bestelstatus.
 • Om je e-mails te sturen waarin wij jou vragen jouw bestelde producten te beoordelen en deze beoordeling vervolgens op de website te plaatsen.
 • Om een account voor jou aan te maken nadat jij jezelf op onze website hebt geregistreerd.
 • Om nieuwsbrieven en mailings te sturen waar je jezelf voor hebt aangemeld.
 • Om op basis van jouw surfgedrag onze website, producten en/of diensten te analyseren en te verbeteren.
 • Om op basis van jouw surfgedrag ons aanbod van producten/diensten op jouw voorkeuren af te stemmen. Lees hierover meer onder het kopje ‘Geautomatiseerde besluitvorming’.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jan JP B.V. neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die de volgende gevolgen kunnen hebben voor jou:

 • Regionale targeting: we verwerken persoonsgegevens om, op basis van locatiegegevens, regionaal advertenties te kunnen laten zien. Zo kunnen we bijvoorbeeld advertenties tonen aan mensen die zich in de buurt van Emmer-Compascuum en omgeving bevinden.

Hoe lang Jan JP B.V. persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn van de gegevens is daarom ook afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Daarnaast is het in sommige gevallen wettelijk verplicht om gegevens een bepaalde tijd bewaren. Daarom bewaren wij factuurgegevens gedurende een periode van 7 jaar. Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact op via info@janjp.nl.

Delen van persoonsgegevens door Jan JP B.V. met derden

We delen jouw persoonsgegevens met zakenpartners en derden wanneer dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren of wanneer we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Daarnaast is er een aantal andere gevallen waarin jouw persoonsgegevens met derden delen, maar dit zullen we alleen doen met jouw toestemming.

Met bedrijven die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo verzorgen we een gelijk niveau van beveiliging en kunnen we de vertrouwelijkheid van jouw gegevens waarborgen. Jan JP B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken gebruik van de volgende leveranciers van producten/diensten die namens Jan JP B.V. persoonsgegevens verwerken en met wie wij elk een verwerkersovereenkomst hebben gesloten:

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Savvii. Savvii verwerkt namens ons persoonsgegevens en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Savvii heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Savvii is op grond van de verwerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht.

MailChimp

Wij versturen onze e-mailnieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en evt. geboortedatum) nooit gebruiken voor eigen doeleinden. Onderaan iedere e-mail die wij via deze dienst versturen vind je een ‘afmeld’-knop, waarmee je jezelf uit kunt schrijven. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. MailChimp slaat jouw persoonsgegevens beveiligd op. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere technologieën om bij te houden of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren en kan, in het kader daarvan, informatie met derden delen.

Mollie

Om online betalingen af te handelen, maken wij gebruik van de diensten van Mollie. Mollie verwerkt jouuw naam, adres en woonplaatsgegevens, alsmede jouw betaalgegevens, zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren en kan, in het kader daarvan, (geanonimiseerde) informatie delen met derden. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.

Verzending en logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om het pakket bij jou te laten bezorgen. Wij bezorgen deze bestellingen zelf én wij maken hiervoor gebruik van pakketdiensten. Het is daarvoor noodzakelijk dat we jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met de betreffende pakketdienst delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat er, door de pakketdienst, een onderaannemer wordt ingeschakeld, worden jouw gegevens ook aan deze partij ter beschikking gesteld. Pakketdiensten waar wij gebruik van maken zijn:

 • MijnPakketDienst

Beoordelingen

Wij verzamelen reviews (recensies) via een platform. Als je een review achterlaat, ben je verplicht om jouw naam en e-mailadres en woonplaats op te geven. Deze gegevens worden met ons gedeeld, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. Jouw naam en woonplaats worden tevens op de website van het platform geplaatst. In sommige gevallen kan het platform contact met jou opnemen om de recensie toe te lichten. In het geval dat wij jou uitnodigen om een review achter te laten, delen wij jouw naam en e-mailadres met het platform. Zij gebruiken deze gegevens alleen met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. De platforms hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht voor om, ten behoeve van het leveren van de dienstverlening, derden in te schakelen. Hiervoor hebben wij toestemming gegeven. De hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor de platforms derden inschakelen. Beoordelings-platforms waar wij gebruik van maken zijn:

 • WebwinkelKeur
 • KiYoh

Boekhouding

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens, alsmede details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact zal jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven gebruiken.

Google Analytics

We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. We maken namelijk gebruik van Google Analytics, waar we bezoekersgegevens analyseren om zo onze website en jouw ervaring op onze website te optimaliseren.

Facebook

Als je bepaalde producten op onze website bekijkt, kan het zijn dat je ze later ook op Facebook tegenkomt. Dat komt omdat wij een tool van Facebook gebruiken waarmee we dat mogelijk maken. Zo kunnen we je gerichte aanbiedingen geven. Ook met Facebook is een verwerkersovereenkomst gesloten om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

RAM Online Marketing

Wij maken gebruik van een online marketingbureau, namelijk RAM Online Marketing. Zij analyseren de data die op onze website wordt verzameld en combineren deze kennis met hun kunde om de website te optimaliseren. RAM Online Marketing heeft hierdoor ook toegang tot persoonsgegevens. Daarom hebben wij een verwerkersovereenkomst met het bedrijf gesloten. Zo wordt de veiligheid van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

Chat

Wij kunnen gebruik maken van een chatprogramma waarin jij jouw vragen kunt stellen, zodat we jou direct kunnen helpen. Dit programma (Tawk.to) heeft toegang tot locatiegegevens en jij kunt je naam en e-mailadres invullen. Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. De inhoud van de berichten wordt ook bewaard (maar niet langer dan wettelijk toegestaan), zowel om hiernaar te kunnen refereren wanneer we jou helpen als om onze dienstverlening te optimaliseren. Tawk.to verwerkt deze gegevens alleen om de chatgesprekken mogelijk te maken.

iWebDevelopment

Wij maken gebruik van de diensten van iWebDevelopment. Zij verzorgen de koppeling tussen onze webshop en onze boekhouding. Hierdoor heeft iWebDevelopment in sommige gevallen toegang tot bestelgegevens. iWebDevelopment slaat echter geen data op haar servers op en de koppeling is volgens de hoogste veiligheidseisen ontwikkeld. Op deze manier wordt er zo veilig mogelijk met jouw gegevens omgegaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om jouw toestemming voor de verwerking van de gegevens in te trekken. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, waarbij je een verzoek aan ons in kunt dienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een bestand naar jou of naar een door jou gespecificeerde organisatie te sturen.

Een verzoek tot inzage, correcte, verwijdering, intrekking van toestemming of gegevensoverdracht kun je indienen via info@janjp.nl. We willen je graag vragen om bij een dergelijk verzoek een kopie/scan van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we zeker weten dat jij het bent. Maak in deze kopie/scan uw pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan), het documentnummer en het Burgerservicenummer zwart. Zo wordt jouw privacy beschermd. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Jan JP B.V. persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en treffen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging te voorkomen. De maatregelen die wij hierin treffen zijn:

 • Jouw gegevens worden versleuteld verstuurd via een beveiligde internetverbinding (SSL). Dit kun je zien aan het feit dat onze website-URL begint met “https://” en aan het hangslotje dat voorin de adresbalk staat.
 • We voeren regelmatige updates uit aan alle onderdelen van onze website, zodat we werken met de meest recente en daarmee de veiligste versies.
 • Betalingen worden uitgevoerd via een versleutelde verbinding en betaalgegevens worden opgeslagen op goed beveiligde, Nederlandse servers.
 • De servers en apparaten waar wij mee werken zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewalls.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 1. Noodzakelijke cookies
 2. Marketing cookies

Bij jouw eerste bezoek informeren wij je over deze cookies en vragen we jouw toestemming om deze te mogen plaatsen. Volgens de wet hoeven we geen toestemming te vragen voor het plaatsen van de Noodzakelijke cookies, omdat deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Daarnaast plaatsen we ook analyserende cookies. De data die we hiervan ontvangen wordt eerst geanonimiseerd, dus het gaat in dat geval niet om persoonsgegevens. Voor de overige soorten hebben we wel jouw toestemming nodig. Meer informatie over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken vind jehier.

Het is mogelijk om je af te melden voor cookies van alle websites door de instellingen van jouw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle bestaande cookies wissen in de instellingen van jouw internetbrowser. Als je deze uitzet, kan het zijn dat er functionaliteiten van onze website wegvallen en dat deze niet meer naar behoren functioneert.

Daarnaast kun je hieronder jouw toestemming voor cookies op onze website wijzigen of intrekken:

Wijzigingen in het privacybeleid

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of aangepast. We raden je daarom aan om het beleid in de gaten te houden en deze regelmatig te controleren op wijzigingen.

De laatste datum van aanpassing is: 23-05-2018