pefc keurmerk

PEFC-keurmerk

PEFC™, Programme for the Endorsment of Forest Certification, is een wereldwijde non-profit, non-gouvernementele organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC™ is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd. Door middel van certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos volgens de eisen van PEFC™ beheren. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC™ gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody gecertificeerde bedrijven verderop in de keten kunnen dit hout verwerken in PEFC™ gecertificeerde producten. Kijk voor meer informatie op de website van PEFC™ Internationaal: www.pefc.org of van PEFC™ Nederland: www.pefcnederland.nl

PEFC™ heeft niet eigenhandig eisen voor bosbeheer opgesteld, maar kent ruim 250 eisen afkomstig uit internationaal multistakeholder overleg. Deze internationaal opgestelde criteria worden door 149 landen onderschreven. Naast economische en ecologische eisen schrijft PEFC ook strikte sociale eisen voor sociale arbeidsnormen (International Labour Organization). Resultaat moet zijn dat we terecht kunnen zeggen dat ‘FSC® of PEFC™ alleen FSC/PEFC™ is als er FSC® of PEFC™ op staat’.

fsc hout keurmerk

FSC-keurmerk

FSC®, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale non-profit organisatie, opgericht in 1993, met als doel het bevorderen van milieubewust, sociaal verantwoord en economisch rendabel beheer van ’s werelds bossen: FSC® stimuleert verantwoord bosbeheer. Kijk voor meer informatie op de website van FSC® Internationaal: www.fsc.org of van FSC® Nederland: www.fscnl.org. Hier vind je ook de 10 FSC®-principes voor goed bosbeheer.

De kern van het werk van FSC® is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden beheerd. Door het FSC®-keurmerksysteem kunnen boseigenaren die zich aan de afspraken houden, zich onderscheiden van degenen die hun bos niet goed beheren. Daarnaast maakt FSC® het hout herkenbaar voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de hele handelsketen wordt gevolgd. Het instrument dat hiervoor wordt gebruikt is certificering, zowel van het bosbeheer als van de handelsketen. Certificeren gebeurt door een van de onafhankelijke organisaties die daarvoor door FSC® zijn geaccrediteerd.

komo keurmerk

KOMO-keurmerk

Het KOMO-keurmerk wordt gevoerd door de Stichting Keuringsbureau Hout (SKH). De taak van deze stichting is het uitgeven van kwaliteitscertificaten en het toezicht houden op o.a.: het onder hoge druk impregneren van hout met een schimmel, insectenwerend en levensduurverlengend product. Het doel van deze stichting is om in de houtsector kwaliteitszorg gedurende het proces van basismateriaal tot eindproduct te certificeren volgens vastgestelde richtlijnen. In de richtlijnen voor houtverduurzaming staat o.a. vermeld waaraan impregneermiddelen, impregneerprocessen en geïmpregneerde producten moeten voldoen.

Kort samengevat

Een KOMO-certificaat garandeert een milieu-verantwoorde houtverduurzaming met als resultaat een goed geïmpregneerd product. U kunt de Janjp artikelen met KOMO-certificaat herkennen aan het KOMO logo.