In zes stappen dakgoten monteren met Janjp.nl!

Door middel van deze montagehandleiding gaan wij u in zes stappen helpen om zelfstandig uw dakgoten te monteren. Als er na het lezen van deze handleiding nog onduidelijkheden bestaan, dan staan wij van Janjp.nl altijd voor u klaar. Neem bijvoorbeeld contact met ons op via het contactformulier of via facebook. Het is ook mogelijk om onze montageservice in te schakelen als u liever wilt dat wij de dakgoten voor u monteren.

dakgo

Veiligheidsmaatregelen voordat u aan de slag gaat

Voor u aan de slag gaat met de montagehandleiding dient u alle nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. U zult veel op hoogte moeten werken bij het monteren van dakgoten. Houd hier rekening mee en doe dit altijd op een veilige manier. Hiermee voorkomt u een ongelukkige val. We raden u ook aan om een stofmasker te gebruiken wanneer u de goten op maat zaagt, gaten boort voor montage of zaagranden schuurt.

De 6 stappen

Dakgoten mo

Stap 1 Montage van de haken

Zet met behulp van een koord een lijn waarlangs de haken zullen worden gepositioneerd. Deze haken moeten op een onderlinge afstand van ongeveer 50 cm worden geplaatst. In principe mogen de haken zonder afschot of met een lichte helling (2%) gemonteerd worden. Maakt u wel gebruik van een afschot? Houd bij de montage dan rekening met een afschot van 2,5 mm per meter. Zorg ervoor dat alle haken perfect uitgelijnd worden. Afwijkingen zijn namelijk heel goed zichtbaar eens de goot gemonteerd is. Voorzie voor elk hoekstuk twee bijkomende haken die het hoekstuk ondersteunen. Indien u met haken met voorplooi werkt, dient u na te gaan of de voorplooi in de haak overeenkomt met de dakhelling. Zonodig plooit u de haak wat bij.

Er moet speciaal gelet worden op de uitlijning daar waar straks een koppelstuk komt. Het koppelstuk zal haar afdichtende eigenschap verliezen als de twee te verbinden gootlengtes niet in één lijn liggen.

Stap 2 Montage van de wartel

Zaag het laatste stuk goot op de juiste lengte; houd rekening met het aantal koppelstukken. Reken per koppelstuk 20 mm extra ruimte. Eventueel ontstane bramen worden met fijnkorrelig schuurpapier verwijderd. Zaag het gat voor de uitloop. Voor de vierkante goot wordt het gat in het midden van de basis geboord met een klokboor. Bij een halfronde goot wordt het middelpunt van de te zagen opening bepaald op volgende wijze: U neemt een eindstuk en tekent de helft van de diameter af. Projecteer dit punt loodrecht naar beneden. Het bekomen punt is het laagste punt van de goot. Op die lijn dient u dus de boorpunt van de klokboor te zetten om te boren. Om de goot niet open te duwen tijdens het boren, plaatst u een eindstuk en één of twee haken. Daartussen wordt dan het gat geboord.

Verwijder, nadat het gat gezaagd is, alle eventuele bramen met fijnkorrelig schuurpapier en ontstof grondig. Breng wat dichtingspasta of silicone aan op de onderzijde van het flensstuk dat in de goot geplaatst wordt. Schuif de onderflens over de uitloop en zet vast door de wartelmoer op het uitloopstuk te draaien.

Let op: Er moet speciaal gelet worden op de uitlijning daar waar straks een koppelstuk komt. Het koppelstuk zal haar afdichtende eigenschap verliezen als de twee te verbinden gootlengtes niet in één lijn liggen.

Stap 3 Montage van het eindstuk

Verwijder eventueel aanwezige bramen van het gooteinde. Let er steeds op dat alle stof en vuil volledig verwijderd is. Breng wat dichtingspasta aan in de voorziene gleuf van het eindstuk en druk stevig op het gooteinde. Bij de halfronde goot die met de 2,5 mm haak gecombineerd wordt voer je deze stap uit na het inhaken in de gootbeugels.

Stap 4 Montage van de gootlengtes

De halfronde goten worden met een draaiende beweging in de beugelkraal vastgezet. Bij de goothaken met plooilipjes wordt de goot eerst los in de haken gelegd.

Bij halfronde goten met haken 2,5 mm worden de goten op de juiste afstand (25 mm) van elkaar vastgeklipt, om pas dan de eindstukken te bevestigen.

Verwijder eventueel aanwezige bramen van het gooteinde. Let er steeds op dat alle stof en vuil volledig verwijderd is. Breng wat dichtingspasta aan in de voorziene gleuf van het eindstuk en druk stevig op het gooteinde. Bij de halfronde goot die met de 2,5 mm haak gecombineerd wordt voer je deze stap uit na het inhaken in de gootbeugels.

dakgoten montagehandleiding - janjp.nl

Stap 5 Montage van de koppelstukken

Denk eraan dat de goot volledig stof- en vetvrij moet zijn vooraleer tot montage van de koppelstukken over te gaan. Doet u dit niet, dan loopt u risico dat na verloop van tijd lekkage optreedt. Presenteer het onderste deel van het koppelstuk en controleer nog eens de onderlinge gootafstand (20 mm ± 1 cm). Verwijder de beschermfolie en plaats nu het bovenste deel van het koppelstuk.

Voor koppelstukken van het vierkante model moet men het stuk eerst in de achterste hoek van de goot drukken en dan pas het vlakke en voorste deel met een draaiende beweging naar voren brengen. Voor de halfronde koppelstukken haakt u het bovenste deel in de voorziene lip aan de achterzijde. Sluit met een neerwaartse draaibeweging het stuk op haar plaats aan. Draai de schroeven goed aan op het moment van de montage. We raden echter af deze nadien nog extra aan te spannen. Het is van belang dat de positionering van het bovenste deel onmiddellijk juist is. De kleefkracht van het dichtingsmateriaal is in die mate sterk dat, eens er contact is met de dichtingsmassa, het stuk nog moeilijk te verwijderen is.

Stap 6 Centrale klemming van de gootlengtes

Om de uitzetting van de gootlengte gelijkmatig te verdelen wordt elke gootlengte op de centrale haak vastgeschroefd. Let op: het gaat telkens over één klemming in het midden van een gootlengte.

Vragen?

Heeft u na het lezen van onze montagehandleiding nog vragen aangaande de montage van dakgoten? Heeft u advies nodig over de mogelijkheden voor uw situatie? Neem dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag verder.

Neem contact op!